Rozmiar czcionki:
ikona facebook

Ośrodek stażowy

Nasza Pracownia jest miejscem odbywania staży klinicznych dla psychoterapeutów podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe i ubiegających się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Są to osoby, które ukończyły co najmniej drugi rok całościowego czteroletniego kursu w zakresie psychoterapii w ośrodku szkolącym posiadającym rekomendacje PTP. Psychoterapeuta odbywający staż w Pracowni staje się częścią zespołu leczącego i wzbogaca go swoją wiedzą i spostrzeżeniami, przestrzega kodeksu etycznego psychoterapeuty oraz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej oraz zasad RODO.Dokumenty do pobrania:


Osoby aktualnie odbywające staż:

  • Aleksandra Grzybczak

Zadzwoń, przyjdź, porozmawiaj.

Kiedy jest ciężko, warto czasem porozmawiać, zobaczyć jakie są możliwości działania i zmiany. Nie trzeba wszystkiego przezwyciężać samotnie. W trudnych sytuacjach każdy ma prawo dostać wsparcie, zrozumienie, pomoc.