Rozmiar czcionki:
ikona facebook

Oferta

Pomagamy zrozumieć, zmienić, załagodzić - możesz skorzystać z naszej pomocy.
Wybierz:

Na różnych etapach życia rodzinnego mogą pojawiać się trudności w obszarze relacji, komunikacji, problematycznych zachowań, kłopotów wychowawczych. Rodzinną równowagę trzeba wtedy zbudować od nowa, uwzględniając potrzeby i możliwości wszystkich jej członków. To bywa trudne, wzbudza wiele emocji i wątpliwości. Niekiedy na to nakładają się różne wydarzenia życiowe, zaogniają się stare konflikty, może pojawić się poczucie bezradności i zagubienia.

We współczesnym świecie zmienia się struktura rodziny. Wiele związków się rozpada, pojawiają się nowe wersje systemów rodzinnych mniej wpisujących się w tradycyjny model rodziny.

Dla rodzin, które czują, że ten moment życiowy je przerasta, generuje zbyt duży stres lub czują potrzebę lepszego zrozumienia własnej sytuacji i wprowadzenia zmian, Pracownia przygotowała 3 warianty wsparcia:

 • Narada rodzinna - spotkanie rodzinne, podczas którego wspólnie z terapeutami można zdefiniować trudności uwzględniając perspektywę wszystkich członków rodziny. Pozwala dostrzec zasoby rodziny i wspólnie podjąć decyzję, czy rodzina czuje się na siłach rozwiązać ten problem samodzielnie, czy będzie potrzebowała jakiejś formy wsparcia z zewnątrz.
 • Cykl 5 spotkań - w trakcie kilku spotkań terapeutci mogą pomóc zrozumieć mechanizmy podtrzymujące występujący w rodzinie problem oraz towarzyszą w odnajdywaniu bardziej satysfakcjonujących sposobów radzenia sobie z trudnościami. Wielu rodzinom to wystarcza, by “wskoczyć na odpowiednie tory”.
 • Terapia rodzinna - to cykl spotkań dla rodzin przeżywających kryzys, zaniepokojonych objawami któregoś z członków rodziny. Podczas spotkań terapeuci wspólnie z rodziną porządkują i nazywają trudności. Badają zasoby rodziny oraz wypracowują konstruktywne i skuteczne sposoby rozumienia siebie nawzajem. Rodzina zyskuje nowe strategie radzenia sobie z problemami w przyszłości.

Cennik: 240-400 zł (60 min)
Dokładna cena zależy od częstotliwości spotkań oraz od tego czy spotkanie jest prowadzone przez jednego czy dwójkę terapeutów.

Wiele par przeżywa kryzys, ponieważ ich wspólne życie staje się trudne do zniesienia. Dominują problemy z komunikacją, wzajemnym zrozumieniem, szacunkiem. Występują trudne do pogodzenia oczekiwania, kłopoty z podziałem obowiązków, stopniem zaangażowania w relację pary rodziców i teściów, rozbieżne pomysły na spędzanie wolnego czasu czy wydawanie pieniędzy. Mogą pojawić się dodatkowe napięcia w postaci choroby, narodzin dziecka, zdrady, utraty pracy. W zależności od potrzeb danej pary proponujemy:

 • Cykl 3 spotkań - terapeuci pomagają zdefiniować źródła problemu, zrozumieć mechanizmy podtrzymujące problem, a także odnaleźć mocne strony związku, które można wykorzystać do poradzenia sobie w kryzysie. Cykl może służyć też podjęciu decyzji, czy partnerzy chcą zaangażować się w naprawę związku, czy wolą się rozstać.
 • Terapia małżeńska/par - partnerzy, z pomocą terapeutów, uczą się rozumieć siebie nawzajem, identyfikować swoje potrzeby i oczekiwania, radzić sobie z konfliktami, rozwiązywać problemy, usprawniać komunikację i pogłębiać intymną i pełną zajemnego szacunku relację.
 • W kryzysie rozstania

Cennik: 240-400 zł (60 min)
Dokładna cena zależy od częstotliwości spotkań oraz od tego czy spotkanie jest prowadzone przez jednego czy dwójkę terapeutów.

Przykładowe wskazania do konsultacji:

 • Cierpienie, z którym trudno sobie samemu poradzić
 • Kryzys (choroba, śmierć, utrata pracy, nagłe, trudne zmiany, konieczność podjęcia ważnej decyzji, rozstanie itp.)
 • Dyskomfort związany z własnym życiem lub stanem emocjonalnym
 • Powtarzające się w różnych relacjach i sytuacjach niekorzystne scenariusze
 • Przewlekły stres
 • Lęk, niepokój
 • Przygnębienie, depresja
 • Poczucie zagubienia i trudności w zrozumieniu własnego stanu
 • Poczucie bezradności i nieradzenia sobie
 • Pojedyncze spotkanie - jeśli nie jesteś pewien jak opisać swój problem i jaka forma pomocy byłaby najlepsza
 • Cykl 3-5 spotkań - daje możliwość uświadomienia sobie, z pomocą komentarzy terapeuty, na czym polega problem, jakie są jego przyczyny, dlaczego się utrzymuje i odblokować możliwości myślenia o nim w szerszym kontekście. Wtedy podejmowana jest decyzja, czy osoba czuje się na tyle pewnie by sama zmierzyć się z trudnościami, czy wolałaby wesprzeć się terapią.
 • Terapia indywidualna - to dłuższy proces (zwykle około rok lub więcej), w czasie którego osoba, wspólnie z terapeutą, poszukuje najbardziej optymalnych, pełnych sposobów rozumienia siebie, swojej sytuacji, stosowanych strategii działania, radzenia sobie z problemami, emocjami, porażkami, sukcesami w różnych obszarach życia. Identyfikuje swoje przekonania, wyobrażenia o sobie, innych ludziach i świecie, które utrudniają prowadzenie satysfakcjonującego życia. Dokonuje zmian w sposobie myślenia, działania, radzenia sobie.

Cennik: 150-200 zł (50 min)

Uczestnicy: oferta grupy psychoterapeutycznej adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Celem spotkań jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, budowanie pewności siebie poprzez poznawanie swoich mocnych I słabych stron, rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi w trudnych sytuacjach społecznych, obserwacja swojego funkcjonowania w relacjach z nnymi ludźmi, nazywania I rozumienia trudności, które pojawiają się w tym kontekście.

Metoda: Praca na procesie grupowym w nurcie psychodynamicznym. Na spotkaniach każdy uczestnik może w bezpieczny sposób poznawać siebie i innych poprzez współpracę, dyskusję i autorefleksję.

Czas trwania: Grupa prowadzona jest przez cały rok szkolny, zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu, trwają 1h 45 min.

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z obojgiem rodziców oraz spotkania z nastolatkiem, które pomagają ustalić czy psychoterapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy.

Planowana ilość uczestników: 8 – 10 osób.

Forma zgłoszenia do grupy: Zgłoszenia na konsultacje do grupy przyjmowane są telefonicznie, lub mailowo. Terapeuci prowadzący grupę kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania.

W jaki sposób rozpoznawać potrzeby dziecka mierzącego się z nową sytuacją rodzinną i jak mu pomóc?

Cykl spotkań psychoedukacjo- psychoterapeutycznych dla rodziców w kryzysie rozstania prowadzony przez doświadczonych psychoterapeutów inspirowany programem „Łódź na falach” 1,2.

W trakcie spotkań dowiesz się: Jak dorośli reagują na rozwód/ rozstanie? Jak sobie radzą z tym trudnym doświadczeniem? Jak dzieci reagują na rozwód/rozstanie rodziców? Jak je to tego przygotować, jak z nimi rozmawiać o rozstaniu rodziców? Jak organizować opiekę nad dzieckiem po rozwodzie/rozstaniu? Jak wychowywać wspólnie dziecko, nie będąc już razem jako para? W jaki sposób rozpoznawać, że dziecko nie radzi sobie z nową sytuacją rodzinną i jak mu pomóc? Jak układać życie rodzinne po rozstaniu – nowe związki, rodziny rekonstruowane?

Udział w programie obejmuje: Wstępną konsultację zgłoszeniową, której celem jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań rodzica zgłaszającego się po pomoc. Spotkania wykładowo – warsztatowe, których celem jest przybliżenie problematyki rozwodu/ rozstania zarówno z perspektywy dorosłego jak i dziecka.

Możliwe jest również skorzystanie z: Konsultacji indywidualnych, dla rodziców potrzebujących zgłębić tematykę poruszaną podczas spotkań wykładowo- warsztatowych. Terapii rodzinnej, której celem jest odbudowa i wzmocnienie wzajemnych relacji w nowym układzie rodzinnym po rozstaniu.

Cennik: Konsultacja zgłoszeniowa 50 minut – 160 złotych. Warsztaty psychoedukacjo- psychoterapeutyczne - 2 x 6 godzin – 600 złotych od osoby. Konsultacja indywidualna – stawka według cennika Pracowni Psychoterapii „Dialogi”. Terapia rodzinna - stawka według cennika Pracowni Psychoterapii „Dialogi”

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:
Judyta Andrijew judyta.andrijew@gmail.com
Dominika Sznajder d.sznajder@op.pl

1. Morajda, K., Piasecka, B., Bodzek, A., Czachura, I., Krupa, J., & Andrijew, J. (2020). Model of working with family in the situation of parental separation: diagnosis, psychoeducation, family therapy. w:  K. Gerc, B. Piasecka Contextual axiological conditions of mental resilience and health. Kraków, 2020, WUJ.
2. Morajda, K., Sznajder, D., Andrijew, J., Bodzek, A., Czachura, I., Krupa, J.M., Podgórski P. Doświadczenia pracy terapeutycznej Zespołu Terapii Rodzin Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” z rodzinami w sytuacji kryzysu okołorozwodowego. Program Psychoedukacyjno -Psychoterapeutyczny „Łódź na falach”. Psychoterapia 2022;201(2):17–31

Bycie rodzicem to bardzo odpowiedzialne i wymagające zadanie. Jesteś autorytetem, wzorem, bezpieczną przystanią dla Twojego dziecka. Rodzicielstwo daje wiele radości i satysfakcji, czasem jednak stajemy przed trudnymi decyzjami, wątpliwościami i pytaniami.
Zdarza się, że rodzice czują się bezradni wobec pewnych zachowań dzieci, nie są pewni, jak reagować w trudnych sytuacjach, czy jak w pozytywny i korzystny sposób rozwiązywać konflikty.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju dzieci, ich wychowaniu, potrzebach i problemach, z którymi mogą się borykać, a także o tym, jak najlepiej im pomagać, zapraszamy do udziału w konsultacjach wychowawczych dla rodziców.
Mają one na celu wsparcie i edukację na temat faz rozwoju dziecka oraz wychowania, postaw rodzicielskich i rozwiązywania problemów wychowawczych. Zawierają również elementy i ćwiczenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, kursu, którego głównym celem jest nauka budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Czasem problem jest na tyle poważny, że warto skonsultować się ze specjalistą, który ma doświadczenie w pracy z rodzinami i pomoże wybrać odpowiednią dla Ciebie lub Twojego dziecka formę pomocy.

Cennik: 240-400 zł (50 min)

Wsparcie w sytuacji okołorozwodowej jest potrzebne i wartościowe. Zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka rozstanie jest doświadczeniem kryzysowym. Wszyscy tracą poczucie bezpieczeństwa, wali się na głowę cały dotychczasowy świat. Rodzice mogą pomóc sobie i dziecku w tym stresującym okresie. Konsultacja ze specjalistą ułatwia przygotowanie się do rozmowy z dzieckiem, pozwala lepiej zrozumieć jego uczucia, przeżycia i zachowania oraz daje możliwość wypracowania strategii postępowania chroniących dziecko.

Cennik: 150-400 zł (50 min)

Zadzwoń, przyjdź, porozmawiaj.

Kiedy jest ciężko, warto czasem porozmawiać, zobaczyć jakie są możliwości działania i zmiany. Nie trzeba wszystkiego przezwyciężać samotnie. W trudnych sytuacjach każdy ma prawo dostać wsparcie, zrozumienie, pomoc.